كل عناوين نوشته هاي عبدالله افراشته

عبدالله افراشته
[ شناسنامه ]
ارزش يک انسان ...... شنبه 95/2/25
نسل جديد ...... چهارشنبه 94/6/18
سال نو مبارک ...... سه شنبه 94/1/4
سال نو مبارک ...... سه شنبه 94/1/4
دوست دختر چيست؟(طنز) ...... دوشنبه 93/11/6
روز مرگم ...... سه شنبه 93/10/2
  ==>   ليست آرشيو شده ها